Gal

Enlaces a recursos en galego:Ortografía:

Literatura (enlace):
  1. A poesía das Irmandades da Fala e Grupo Nós: Cabanillas, Risco, Pedrayo e Castelao (Enlace). Exercicio para completar co libro. Exame. O porco de pé, Vicente Risco (libro en pdf).
  2. A poesía de Vangarda. Características, autores e obras representativas. 
  3. A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo). 
  4. O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 
  5. A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais. 
  6. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor,Cunqueiro e Neira Vilas)
Léxico:

Interferencias Lingüísticas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario. No olvides poner tu nombre.